Li destiny, 40 jaar communicatie

C.V.
Contact

Bedrijfsjournaliste bij Sikkens in Sassenheim, 1971 - 1975

De eerste baan was die van bedrijfsjournaliste bij Sikkens in Sassenheim, nu Akzo Coatings. Sikkens verkoopt kleur. Dat was één van de slogans. In zo’n bedrijf raak je verknocht aan het product, hoogwaardige verfsoorten die in grote bakken in de vloer op kleur worden gebracht. De pigmenten als poeder tastbaar ernaast. Je maakt verhalen over die technische processen, loopt dagelijks door de fabriek, maar beschrijft ook het voorwerk in het hoogwaardige Sikkens-laboratorium, woont de vergaderingen van de Ondernemingsraad bij, praat met personeelszaken en de bedrijfsarts als het sociaal jaarverslag wordt uitgebracht. De afdeling PR zette zich in voor de naam en faam van het bedrijf. Dat kwam van pas toen branden het bedrijf teisterden. Sikkens, nu Akzo Coatings, heeft meer tegenslagen overleefd.

Eindredacteur vakblad landbouwwereldnieuws 1975 - 1977

Landbouwattaché’s her en der in de wereld rapporteerden aan het ministerie van Landbouw over relevante ontwikkelingen in deze voor Nederland zo belangrijke exportmarkt. Li werd bij het ministerie van Landbouw en Visserij aangetrokken als eindredacteur van Landbouwwereldnieuws, het blad dat tweewekelijks verscheen om agrarisch Nederland het relevante nieuws uit deze wereldwijde rapportages te melden. In die jaren heeft li het blad in z’n opzet en vormgeving vernieuwd. Bij gelegenheid is ook met themanummers aandacht gegeven aan specifieke nieuwe ontwikkelingen.

Producent leermiddelen voor de textielindustrie, 1977 - 1979

De overstap van Randstad naar Brabant startte met het het bevorderen van vakmanschap en kwaliteit in de textielindustrie. Stichting Betex in Tilburg zette zich in voor de bedrijfsopleidingen in de Nederlandse textielindustrie, om te redden wat er te redden valt. Het beschrijven van de correcte industriële processen en de bedrijfsvoering bij het weven, spinnen, breien en verven van allerlei textiele materialen en hun eigenschappen in die (chemische) processen hoorde tot het werkgebied van li als producent leermiddelen. Zo liep li al rond in Boxtel om de lesstof voor Hebox te maken, voor ze er ging wonen en werken.

Voorlichter, hoofd stafbureau, coördinator communicatie gemeente Boxtel, 1979 - 2009

De gemeente Boxtel liep eind jaren zeventig voorop in haar intenties tot een open en informatieve relatie met haar burgers. Het was de tijd van de inspraak toen li daar kwam. Kort daarvoor was de TOB-weg groot in de inspraak geweest. Die is er (nog) niet gekomen. De Keulsebaan ligt er gelukkig wel. Ook Boxtel-west kwam er (nog) niet. Er is ingebreid. Zandvliet vulde de achtertuin van de zusters Ursulinen. Munsel reeg zich aan de ketting tussen Oost en Selissen. Selissenwal is gerevitaliseerd – wat ligt het er mooi bij. De Dommel wordt zichtbaar.

De duurzaamheid nam een enorme vlucht. Met hart en ziel heeft li bijgedragen aan dat duurzaamheidsbesef, aan het ondersteunen van het bestuur in tal van intenties en momenten in de Boxtelse geschiedenis. Gaf vorm en kleur aan de gemeentelijke uitingen en beleefde de transformatie naar welvarende, dynamische centrumgemeente in Het Groene Woud.

Li destiny voor communicatie, tekst en advies

De voorlichter is intermediair, vertelt het verhaal van de een aan de ander.
In 2002 zag li design het levenslicht: ik richtte een eigen bedrijfje op in struisvogelproducten, als ‘iets van mezelf’. In 2009 kon ik daar een communicatiebureau aan koppelen. De volgende fase in mijn leven diende zich aan. Er volgde een geleidelijke overgang van het werken bij, naar het werken voor de gemeente Boxtel. Drie gemeentelijke projecten – jumelagecontacten Wittlich, communicatie Selissenwal en de gemeentegids – gingen tijdelijk met me mee.

En nu staat li destiny voor communicatie, tekst en advies in de markt.

Specialiteiten
logos
Werkervaring in communicatie
home contact LinkedIn home home contact home